Elasticitatea cererii în funcție de preț

Elasticitatea cererii în funcție de preț (Price demand elasticity) este măsura cu care se schimbă cantitatea cerută dintr-un produs sau serviciu, când prețul acestuia cunoaște o modificare și restul condițiilor de pe piață rămân neschimbate (caeteris paribus).

Conform legii cererii, modificarea prețului unui bun determină o reacție în sens invers a cantității solicitate pe piață. Astfel, o scădere a prețului unui bun va determina creșterea cantității cerute.

Elasticitatea cererii poate fi măsurată și în funcție de alți factori, de exemplu venit. De asemenea, o altă formă a indicatorului este cea încrucișată. În cazul acesteia, se măsoară cum reacționează cererea pentru un bun care se află într-o relație (e.g. produse substituibile sau complementare) cu un al bun al cărui preț se modifică.

Formula de calcul a elasticității cererii în funcție de preț este:

formulă elasticitatea cererii în funcție de preț

unde:

  • Ecp – elasticitatea cererii în funcție de preț;
  • Δq – variația cantității cerute (Δq = q1-q0);
  • ΔP – variația prețului (ΔP = P1 – P0).

În funcție de efectele pe care le are modificarea prețului asupra cantității cerute, putem vorbi de: