Elasticitatea cererii în funcție de preț (Price demand elasticity)

Elasticitatea cererii în funcție de preț (Price demand elasticity) este măsura cu care se schimbă cantitatea cerută dintr-un produs sau serviciu, când prețul acestuia cunoaște o modificare și restul condițiilor de pe piață rămân neschimbate (caeteris paribus). Formula de calcul a elasticității cererii în funcție de preț este:

formulă elasticitatea cererii în funcție de preț

unde:

  • Ecp – elasticitatea cererii în funcție de preț;
  • Δq – variația cantității cerute (Δq = q1-q0);
  • ΔP – variația prețului (ΔP = P1 – P0).

În funcție de efectele pe care le are modificarea prețului asupra cantității cerute, putem vorbi de: