Elasticitatea încrucișată a cererii

Elasticitatea încrucișată a cererii (Cross elasticity of demand) măsoară modificarea cererii pentru un bun  determinată de schimbarea prețului altui produs. Acest mecanism este utilizat pentru a calcula sensibilitatea cererii la schimbarea prețurilor altor produse de pe piață.

Pentru calculul elasticității într-un punct, se poate utiliza următoarea formulă:

elasticitatea încrucișată a cererii (punct)

 

unde,

 • Eîc – elasticitate încrucișată a cererii;
 • dx – variația infinitezimală a cantității cerute din bunul X;
 • dPy – variația infinitezimală a prețului bunului Y.

Pentru calculul elasticității cererii în arc, se poate utiliza următoarea formulă:

elasticitatea încrucișată a cererii (arc)

unde,

 • Eîc – elasticitate încrucișată a cererii;
 • Δx – variația cantității cerute din bunul X;
 • ΔP – variația prețului bunului Y.

Interpretarea valorilor elasticității este următoarea:

 • dacă Eîc = 0, atunci bunurile X și Y sunt independente. În acest caz, variația prețului bunului Y nu are niciun efect asupra cererii din bunul X.
 • dacă 0 < Eîc < 1, atunci cele două bunuri sunt substituibile. Astfel spus, în urma scumpirii produsului Y, va avea loc o reducere a cererii pentru acesta și o creștere a cererii pentru bunul X.
 • dacă Eîc > 1, atunci bunurile X și Y sunt strâns substituibile. În acest caz cantitatea cerută din bunul X se va modifica într-o proporție mai mare decât modificarea prețului bunului Y.
 • dacă -1 < Eîc < 0, atunci bunurile X și Y sunt  complementare. În acest caz, modificarea prețului bunului Y va determina schimbarea în sens opus, dar într-o proporție mai mică, a cererii pentru bunul X.
 • dacă Eîc < -1, atunci bunurile X și Y sunt strâns complementare. Altfel spus, modificarea prețului bunului Y determină o modificare în sens opus, dar într-o proporție mai mică, a cererii pentru bunul X.

Exemplu

Pe o piață, prețul bunului Y crește de la 40 la 60 de unități monetare. În același timp, cantitatea cerută din bunul X scade de la 100 la 80 de bucăți. Modificările pe piață au loc la nivelul zecilor de unități, deci vom utiliza formula pentru elasticitatea în arc.

Eîc = Δx/ΔPy * Py(0)/X(0)

Eîc = (80 – 100)/(60-40) * 40/100

Eîc = -20/20 * 0,4

Eîc = – 1  *0,4 = -0,4

Coeficientul elasticității este de -0,4, deci cele două bunuri sunt complementare.