Elasticitatea cererii în funcție de venit

Elasticitatea cererii în funcție de venit (Income elasticity of demand) este măsura cu care se schimbă cantitatea cerută dintr-un produs sau serviciu, când are loc o modificare a venitului național și restul condițiilor de pe piață rămân neschimbate (caeteris paribus).

Aceasta se deosebește de elasticitatea în funcție de preț pentru că măsoară sensibilitatea cererii la modificările venitului național. Altfel spus, analizează modul în care o schimbare a venitului afectează comportamentul agenților cererii.

Pentru calculul elasticității într-un punct, se poate utiliza următoarea formulă:

elasticitatea cererii în funcție de venit

unde,

  • Ecv – elasticitate de venit a cererii;
  • dq – variația infinitezimală a cantității cerute;
  • dV – variația infinitezimală a venitului național.

Pentru calculul elasticității cererii în arc, se poate utiliza următoarea formulă:

Elasticitatea cererii în funcție de venit

unde,

  • Ecv – elasticitate de venit a cererii;
  • Δq – variația cantității cerute;
  • ΔV – variația venitului național.

Interpretarea valorilor elasticității este următoarea:

  • dacă Ecv < 0 atunci bunul este unul inferior;
  • dacă 0 < Ecv </= 1 atunci bunul este unul normal;
  • dacă Ev > 1 atunci bunul este unul superior.

Să luăm ca exemplu o situație în care venitul național crește de la 500 la 600 de unități  monetare și cererea pentru un bun se majorează de la 100 la 120 de bucăți. Modificările celor două variabile sunt de ordinul zecilor de unități, deci vom utiliza formula elasticității în arc.

Ecv = Δq/ΔV * V(0)/q(0)

Ecv = (120 – 100)/(600-500) * 100/500

Ecv = 20/100 * 0,2

Ecv = 0,2*0,2 =0,04

Elasticitatea cererii este de 0,04, deci bunul în cauză este unul normal.