Etichetă

O etichetă (Label) este constituită dintr-o bucată de material, atașată unui produs, care conține informații referitoare la acesta. Datele pe care le regăsim, de obicei, pe etichetă sunt denumirea, data producției, data expirării, conținutul etc. Eticheta este un instrument de promovare și de informare. De obicei, eticheta conține și elemente grafice specifice firmei și logoul acesteia. În plus, aceasta poate să conțină și indicații legate de condițiile în care produsul poate să fie spălat, păstrat sau manipulat.

etichetă
Label icons created by Eucalyp – Flaticon

Informațiile pe care le conțin etichetele sunt adaptate la fiecare produs în parte. Prin aceste informații producătorii se asigură că bunurile vor fi utilizate conform modului în care au fost create. De exemplu, produsele alimentare trebuie consumate într-o anumită perioadă, păstrate într-un mediu specific, la temperaturi conforme etc. Nerespectarea acestor criterii absolvă producătorul de responsabilitatea alterării alimentelor.

În Uniunea Europeană, etichetele produselor destinate pieței comune trebuie să conțină informații în toate limbile oficiale ale grupării. Din această perspectivă, optimizarea spațiului de pe etichete a devenit o provocare pentru specialiștii în marketing și graficieni.