Etichetă (Label)

O etichetă (Label) este constituită dintr-o bucată de material, atașată unui produs, care conține informații referitoare la acesta. Datele pe care le regăsim, de obicei, pe etichetă sunt denumirea, data producției, data expirării, conținutul etc. De obicei, eticheta conține și elemente grafice specifice firmei și logoul acesteia. În plus, aceasta poate să conțină și indicații legate de condițiile în care produsul poate să fie spălat sau manipulat.