Excedent

Excedentul (Excedent) este un concept economic utilizat pentru a semnaliza un plus, când resursele disponibile le depășesc pe cele necesare. Altfel spus, avem excedent atunci când veniturile depășesc cheltuielile, când exporturile sunt mai mari ca importurile etc. Practic, conceptul este utilizat pentru a descrie orice buget în care veniturile depășesc cheltuielile. Este suficient ca acestea să fie depășite cu o subdiviziune a unității monetare. De exemplu, atunci când un angajat are veniturile mai mari decât cheltuielile, el înregistrează un excedent. Acesta este egal cu suma pe care o poate economisi. Pentru aprofundarea conceptului, vezi și deficitul și echilibrul bugetar.

excedent
Smaller icons created by Andrejs Kirma – Flaticon