Exodul invers al creierelor (Reverse Brain Drain)

Exodul invers al creierelor (Reverse Brain Drain) este o formă de migrație în care capitalul uman cu calificare înaltă se mută din țări dezvoltate în unele mai puțin dezvoltate. Această formă de migrație nu se referă în mod obligatoriu la o întoarcere a specialiștilor în țările de origine, ci la o traiectorie inversă a capitalului uman, față de exodul creierelor. Explicațiile care stau la baza acestui fenomen sunt multiple. În primul rând, unele state în curs de dezvoltare investesc în domenii strategice și caută să atragă specialiștii necesari. În al doilea rând, schimbarea paradigmei de muncă, prin generalizarea activităților remote, le permite specialiștilor să lucreze de la distanță. Costurile de viață mai scăzute pot fi un factor de motivație pentru migrație. În al treilea rând, unii specialiști acumulează know-how și capital în țările dezvoltate. Ulterior, ei se întorc în țările natale pentru a construi în ele afaceri.