Externalitate pozitivă globală (Global positive externality)

O externalitate pozitivă globală (Global positive externality) este un beneficiu, al unei activități industriale sau comerciale, pentru care terții din lumea întreagă nu plătesc nimic. Acest beneficiu nu este dedus din costul final al produselor și serviciilor și, deci, nici din prețul de vânzare. Un exemplu de externalitate pozitivă globală este cel care rezultă din realizarea de produse software open-source. Acest tip de produse le oferă o bază de plecare programatorilor din lumea întreagă. Acestea sunt dezvoltate de comunități de voluntari și pot suplini marea majoritate a softurilor care sunt distribuite contra cost. Dezvoltarea acestui ecosistem open-source este una benefică pentru întreaga lume pentru că oferă instrumentele necesare dezvoltării unei economii moderne.