Externalitate negativă globală

O externalitate negativă globală (Global negative externality) este un cost al unei activități industriale sau comerciale, neintegrat în prețul de vânzare al produselor și suportat de către terții din lumea întreagă. Orice externalitate negativă poate să capete un caracter global atunci când depășește o graniță națională. De exemplu, prin contribuția pe care poluarea o are la încălzirea globală sunt generate costuri la nivelul întregii societăți. Aceste costuri ajung să fie suportate de către locuitorii întregii planete. Statele lumii au creat mecanisme punitive prin care urmăresc să descurajeze activitățile care generează externalități negative. De exemplu, prin accize se încearcă descurajarea obiceiurilor de consum nocive, precum fumatul sau consumul de carburanți. În principiu, prin impunerea accizelor sunt mărite prețurile acestor produse și sunt descurajați clienții potențiali. Similar, prin certificatele de carbon se urmărește reducerea activităților poluante.

externalitate negativă globală
Ecology and environment icons created by Vitaly Gorbachev – Flaticon

În principiu, cele mai cunoscute externalități care s-au răspândit pe plan global sunt cele legate de climă și poluare. Există o multitudine de exemple în această direcție:

  • norul radioactiv care s-a răspândit în Europa după explozia de la Cernobîl;
  • gaura din stratul de ozon;
  • deversările de petrol din oceanul planetar;
  • încălzirea globală;
  • dispariția pădurii amazoniene;
  • topirea ghețarilor și creșterea nivelului oceanelor;
  • etc.