Externalitate negativă globală (Global negative externality)

O externalitate negativă globală (Global negative externality) este un cost al unei activități industriale sau comerciale, neintegrat în prețul de vânzare al produselor și suportat de către terții din lumea întreagă. De exemplu, prin contribuția pe care poluarea o are la încălzirea globală sunt generate costuri la nivelul întregii societăți. Aceste costuri ajung să fie suportate de către locuitorii întregii planete. Statele lumii au creat mecanisme punitive prin care urmăresc să descurajeze activitățile care generează externalități negative. De exemplu, prin acccize se încearcă descurajarea obiceiurilor de consum nocive, precum fumatul. Similar, prin certificatele de carbon se urmărește reducerea activităților poluante.