Falimentul (Bankruptcy)

Falimentul (Bankruptcy) este un proces legal prin care se decide lichidarea unei persoane juridice. Procesul este declanșat dacă, în perioada de insolvență, societatea nu reușește să se reorganizeze. Când nu reușește să acopere plăților scadente, deoarece depășesc veniturile curente și valoarea resurselor disponibile, falimentul este singura soluție.