Insolvența (Insolvency)

Insolvența (Insolvency) sau insolvabilitatea se referă la situația în care o firmă nu este solvabilă. Cu alte cuvinte, aceasta nu are capacitatea să-și plătească datoriile. Conform legii, insolvența reprezintă starea patrimoniului debitorului caracterizată prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata. Aceasta este evidentă când, la 30 de zile de la scadență, un debitor nu și-a plătit datoria către unul sau mai mulți creditori.