Fiabilitate statistică

Prin fiabilitate statistică (Statistical reliability) înțelegem consistența unui set de măsurători sau a instrumentelor de măsurare utilizate în testare. În statistică, pentru consistență, setul de măsurători sau instrumentele de măsurare trebuie să dea aceleași rezultate la testările și retestările cantitative. În cazul instrumentelor calitative, evaluatorii independenți ar trebui să fie capabili să le acorde subiecților scoruri bazate pe criterii obiective. Practic, fiabilitatea se referă la consistența instrumentelor utilizate pentru a realiza măsurătoarea. De exemplu, măsurarea greutății este fiabilă datorită standardelor internaționale și cântarele au, cel mult, abateri nesemnificative.

(2) Fiabilitatea se referă la coerența și validitatea rezultatelor testelor determinate prin metode statistice după studii repetate.

Fiabilitate statistică
Trust icons created by Adrien Coquet – Flaticon