Fiabilitate statistică (Statistical reliability)

Prin fiabilitate statistică (Statistical reliability) ne referim la consistența unui set de măsurători sau a instrumentelor de măsurare utilizate în testare. Pentru consistență, setul de măsurători sau instrumentele de măsurare trebuie să dea aceleași rezultate la testările și retestările cantitative. În cazul instrumentelor calitative evaluatorii independenți trebui să acorde scoruri similare subiecților.

(2) Fiabilitatea se referă la coerența și validitatea rezultatelor testelor determinate prin metode statistice după studii repetate.