Statistica (Statistics)

Statistica (Statistics) este o ramură a matematicii care se ocupă cu colectarea, analiza, interpretarea unor cantități mari de date numerice. Prin intermediul calculului probabilităților, statistica analizează cantitativ fenomene de masă. Rezultatele astfel obținutre pot fi extrapolate în vederea realizării de strategii și de politici publice.

(2) Statistica se referă și la o evidență numerică bazată pe date cantitative.