Statistica

Statistica (Statistics) este o ramură a matematicii care se ocupă cu colectarea, analiza, interpretarea unor cantități mari de date numerice. Prin intermediul calculului probabilităților, aceasta analizează cantitativ fenomene de masă. Rezultatele astfel obținute pot fi extrapolate în vederea realizării de strategii și de politici publice. Unii specialiști consideră că statistica este o știință de sine stătătoare, distinctă de matematică. Pentru că aceasta facilitează prelucrarea seturilor mari de date, a fost adoptată în majoritatea domeniilor științifice. De exemplu, se poate vorbi despre domenii distincte, al statisticii economice, statisticii afacerilor etc.

statistica
Statistics icons created by Freepik – Flaticon

(2) Statistica se referă și la o evidență numerică bazată pe date cantitative.