Statistică economică (Economic statistic)

Statistica economică (Economic statistic) este o ramura statisticii care studiază aspectele cantitative ale proceselor și fenomenelor economice din economiile naționale. Practic, această parte a statisticii aplicate se ocupă cu colectarea, procesarea, compilarea, diseminarea și analiza de date economice.