Statistică economică

Statistica economică (Economic statistics) este o ramura statisticii care studiază aspectele cantitative ale proceselor și fenomenelor economice din economiile naționale. Practic, această parte a statisticii aplicate se ocupă cu colectarea, procesarea, compilarea, diseminarea și analiza de date economice. Statistica este utilizată pentru calcularea principalilor indicatori macroeconomici (PIB, rata inflației, rata șomajului etc.) și estimarea evoluției lor viitoare. Acest domeniu este înrudit cu statistica afacerilor și cu econometria. Diferența față de statistica afacerilor este că aceasta din urmă este axată pe analiza firmelor și nu a economiilor naționale. Datele procesate cu ajutorul statisticii economice facilitează formarea de strategii adecvate pentru firme și autoritățile publice.

statistică economică
Probability icons created by Freepik – Flaticon