Stabilitatea prețurilor

Stabilitatea prețurilor (Price stability) este un obiectiv al Băncii Central Europene stabilit prin Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. Acest obiectiv este stabilit de Consiliul de guvernare BCE pentru zona euro.  Această structură a BCE a statuat că pentru atingerea obiectivului de stabilitate a prețurilor este necesară țintirea ratei inflației pe termen mediu, sub sau aproape de 2%.

Stabilitatea prețurilor
Stability icons created by GOWI – Flaticon

Practic, stabilitatea prețurilor este un prag stabilit pentru indicele armonizat al prețurilor de consum. Creșterea anuală a acestui indice armonizat nu trebuie să depășească 2%. Prin țintirea ratei inflației, BCE urmărește crearea unui mediu predictibil.

Predictibilitatea, în sfera prețurilor, este o caracteristică a unui mediu economic stabil și este utilă pentru realizarea de estimări bugetare corecte. Încadrarea în bugetele de cheltuieli este necesară atât pentru persoanele juridice, cât și pentru cele fizice.