Stabilitate macroeconomică

Stabilitatea macroeconomică (Macroeconomic stability) este un termen utilizat în limbajul de specialitate pentru a descrie economiile naționale care se bazează pe indicatori solizi și au reușit să-și minimizeze vulnerabilitățile la șocuri externe. O țară care se bucură de stabilitate macroeconomică are perspectiva să realizeze o creștere susținută. Autoritățile publice vor încerca să atingă acest deziderat printr-un mix de politici bugetare și fiscale. Macrostabilizarea se realizează prin atingerea celor cinci criterii Maastricht:

  • Rată a inflației scăzută și predictibilă;
  • Rate scăzute ale dobânzii pe termen lung;
  • Datorie publică raportată la PIB scăzută;
  • Deficit bugetar mic;
  • Stabilitate monetară.
stabilitate macroeconomică
Stability icons created by Freepik – Flaticon