Macrostabilizare (Macrostabilization)

Macrostabilizarea (Macrostabilization) este un set de politici fiscale, bugetare și monetare folosit pentru stabilizarea economiei. Scopul politicilor de macrostabilizare este de combatere și prevenire a crizelor economice. Prin macrostabilizare se urmărește:

  • menținerea constantă a ratei de creștere economică;
  • ținerea sub control a ratei șomajului;
  • ținerea sub control a ratei inflației.