Macrostabilizare

Macrostabilizarea (Macrostabilization) este un set de politici fiscale, bugetare și monetare folosit pentru stabilizarea economiei. Prin aceste politici, Guvernul și Banca Centrală intervin la nivel macroeconomic în încercarea de a combate dezechilibrele. Scopul politicilor de macrostabilizare este de combatere și prevenire a crizelor economice și financiare. Prin macrostabilizare se urmărește:

macrostabilizare
Risk icons created by Freepik – Flaticon

De exemplu, când rata inflației depășește ținta asumată Banca Centrală poate să intervină prin operațiuni de open market și prin modificarea dobânzii de referință.

Când rata șomajului este ridicată, Guvernul poate să intervină pe piață printr-un set de politici care stimulează angajarea.