Operațiuni open-market (Open market operations)

Prin operațiuni open-market (Open market operations) ne referim la vânzările și cumpărăturile de titluri de valoare guvernamentale și/sau bonuri de trezorerie, efectuate de către banca centrală a unei țări pentru a reglementa oferta de bani dintr-o economie.