Operațiuni open-market (Open market operations)

Prin operațiuni open-market (Open market operations) ne referim la vânzările și cumpărările de titluri de valoare guvernamentale și/sau bonuri de trezorerie, efectuate de către banca centrală a unei țări pentru a regla oferta de bani dintr-o economie.  Operațiunile open-market au loc între Banca Centrală a unei țări și băncile comerciale de pe acea piață. Prin aceste operațiuni open-market Banca Centrală urmărește să crească sau să scadă cantitatea de bani de pe piață. Astfel, când Banca Centrală vrea să elibereze bani în piață,  achiziționează titluri de valoare de la băncile comerciale. Când instituția vrea să restrângă oferta monetară, vinde din titlurile de valoare achiziționate anterior.