Opțiune de vânzare

O opțiune de vânzare (Put option) este o clauză contractuală care îi oferă semnatarului dreptul să vândă un titlu de valoare la un preț prestabilit, numit și de exercitare, într-o perioadă de timp specificată. Beneficiarul va exercita, sau nu, opțiunea de vânzare în funcție de condițiile de pe piață, la momentul maturității. Astfel, dacă la maturitatea opțiunii, prețul pieței este mai scăzut decât cel contractual, acesta va activa clauza de vânzare. În acest mod, el va obține un câștig egal cu diferența dintre prețul pieței și cel inițial plus comisionul aferent opțiunii. Dacă la momentul respectiv prețul pieței este mai ridicat, acesta va renunța să exercite dreptul de vânzare.

opțiune de vânzare
Options icons created by Flowicon – Flaticon