Obligațiune asigurată

O obligațiune asigurată (Collateral trust bond) este un titlu de valoare securizat prin active financiare care sunt încredințate unui administrator. De exemplu, emitentul poate să depună, în custodia administratorului, active financiare precum acțiuni, obligațiuni emise de către terți etc. Obligațiunea este una extrem de sigură, pentru că asigurarea funcționează ca o garanție suplimentară a bonității emitentului.

obligațiune asigurată
Warranty icons created by phatplus – Flaticon

Acest tip de titlu de valoare este utilizat de către companii care nu au cea mai bună imagine sau bonitate financiară. Ele apelează la garanții pentru a-și crește credibilitatea. După ce rambursează capitalul strâns prin emisiunea de obligațiuni, firmele își recuperează garanțiile.