Obligațiune asigurată (Collateral trust bond)

O obligațiune asigurată (Collateral trust bond) este un titlu de valoare securizat prin active financiare care sunt încredințate unui administrator. De exemplu, emitentul poate să depună, în custodia administratorului, active financiare precum acțiuni, alte obligațiuni etc. Obligațiunea este una extrem de sigură, pentru că asigurarea funcționează ca o garanție suplimentară a bonității emitentului.