Obligațiune bazată pe mărfuri (Commodity-backed bond)

Obligațiunea bazată pe mărfuri (Commodity-backed bond) este un titlu a cărui valoare este legată direct de prețul unei mărfuri. De obicei, o obligațiune bazată pe mărfuri are o valoare fixă. Aceasta este stabilită în momentul achiziției, pe baza prețului nominal și a ratei dobânzii pe care o poartă. Acest tip de titluri de valoare este utilizat de către investitori pentru a-și proteja portofoliile în perioadele cu inflație ridicată. Obligațiunile bazate pe mărfuri pot să genereze venituri mai ridicate decât alte tipuri de tiluri de valoare. De exemplu, dacă la momentul maturității obligațiunii, marfa va fi cotată la o valoare mai mare decât a fost anticipat, investitorul va încasa o sumă mai mare.