Termen lung

Termenul lung (Long term) este perioada de timp în care toți factorii de producție sunt variabili, în cadrul unei companii. Deoarece factorii de producție sunt variabili, o companie poate ajusta costurile de producție, pentru a se adapta la condițiile pieței. De obicei, prin termen lung se face referire la perioade de peste trei ani de zile.

termen lung
Infinity icons created by Freepik – Flaticon

Pe termen lung, o companie își poate ajusta capacitatea de producție la nivelul cererii. Aceasta are timpul necesar pentru a se dota cu tehnologie și a-și ajusta forța de muncă la aceasta.

Vezi și termen mediu și scurt.