Termen mediu (Medium term)

Termenul mediu (Medium term) este perioada de timp în care factorii de producție sunt relativi variabili, în cadrul unei firme. Compania poate face ajustări ale factorului muncă și în funcție de complexitatea tehnologică se pot realiza chiar și modificări ale factorului capital. Pentru firmele cu procese tehnologice mai simple toți factorii de producție sunt variabili pe termen mediu. De obicei, prin termen mediu se face referire la perioade de timp între unul și trei ani de zile.