Finanțe (Finance)

Prin finanțe (Finance) înțelegem procesul de administrare a fluxurilor financiare și de obținere a fondurilor necesare funcționării. Finanțele analizează fluxurile monetare și activitățile legate de bănci, creditare, debitare, investiții, piețe de capital, sistemele financiare etc. Finanțele pot fi analizate și ca o ramură a economiei care este specializată în administrarea fluxurilor monetare.