Fiscalitate (Fiscality)

Prin fiscalitate (Fiscality) ne referim la ansamblul de legi care reglementează modalitățile de impozitare ale persoanelor fizice și juridice. Termenul desemnează ansamblul de obligații fiscale ale unei persoane.

(2) Fiscalitatea se poate referi și la totalitatea obligaților fiscale ale unei persoane fizice sau juridice. Aceasta cuprinde o varietate de regimuri fiscale adaptate pe specificul activităților economice.