Flux economic

Fluxul economic (Economic flow) se referă la modalitățile prin care se creează, transformă, transferă sau comercializează valoarea economică. Un flux economic determină modificări de structură și volum în activul sau pasivul unei organizații. Fluxul economic surprinde și sensul proceselor într-o economie, de la prelevare resurse naturale și transformare prin producție, până la vânzare. Practic, aceste fluxuri se referă la mișcare produselor, serviciilor, resurselor și banilor într-o economie. Ele surprind toate interconexiunile și relațiile dintre agenții economici (gospodării, firme, guverne). Dintre elementele care compun fluxurile economice, menționăm:

  • bunurile și serviciile produse și consumate în cadrul economiei;
  • resursele (factorii de producție) utilizate pentru producția de bunuri și servicii;
  • banii utilizați pentru plata factorilor de producție și pentru achiziția de produse finite;
  • banii economisiți care contribuie la formarea capitalului și investiții;
  • cheltuielile guvernamentale;
  • etc.
flux economic
Invesment icons created by Nualnoi Kinkaeo – Flaticon