Flux economic (Economic flow)

Fluxul economic (Economic flow) se referă la modalitățile prin care se creează, transformă, transferă sau comercializează valoarea economică. Un flux economic determină modificări de structură și volum în activul sau pasivul unei organizații. Fluxul economic surprinde și sensul proceselor într-o economie, de la prelevare resurse naturale și transformare prin producție, până la vânzare.