Flux de capital (Capital flow)

Fluxul de capital (Capital flow) urmărește modul în care circulă banii în vederea realizării de investiții în alte țări. Un exemplu de flux de capital constă în circulația banilor pe piețele de acțiuni și obligațiuni. De asemenea, fuziunile și achizițiile internaționale intră tot în această categorie, pentru că surprind mutări semnificative de capital.