Flux de capital

Fluxul de capital (Capital flow) urmărește modul în care circulă banii în vederea realizării de investiții în alte țări. Aceste fluxuri se pot forma ca urmare a investițiilor, achizițiilor, împrumuturilor externe etc. Un exemplu de flux de capital constă în circulația banilor pe piețele de acțiuni și obligațiuni. Astfel, când un investitor achiziționează acțiuni ale unei companii străine, se va forma un flux de capital din țara acestuia spre cea a firmei. În această categorie intră și fuziunile și achizițiile internaționale efectuate pentru extinderea piețelor de desfacere. De obicei, acestea presupun mutări semnificative de capital.

flux de capital
Cash-flow icons created by Eucalyp – Flaticon