Flexibilitatea prețurilor (Price flexibility)

Flexibilitatea prețurilor (Price flexibility) privește caracteristica piețelor libere, de ajustare a prețurilor la modificările cererii și ofertei. De exemplu, scăderea cererii va fi urmată de o reducere a prețurilor. Similar, o creștere a cererii va pune presiune pe ofertă și va determina o majorare a prețurilor. Și modificările ofertei vor genera ajustări ale prețurilor de pe piață. Astfel, scăderea ofertei va împinge prețurile în sus. Creșterea ofertei va determina reducerea prețurilor de pe piață.