Fluctuații economice (Economic fluctations)

Prin fluctuații economice (Economic fluctations) înțelegem oscilații, de creștere sau scădere, în nivelul veniturilor unei țări. Fluctuațiile economice pot urmări evoluția produsului intern brut, a venitului național etc. O oscilație pozitivă ne indică faptul că economia este într-o fază de creștere și una negativă că aceasta se contractă. Aceste variații surprinse de indicatorii economici sunt absolut normale pentru că mediul este unul dinamic.