Fond de acțiuni activ

Fondul de acțiuni activ (Active equity fund) este vehiculul financiar de investiții axat pe acțiuni cu potențial mare de creștere. Administratorul unui fond de acțiuni activ încearcă să obțină randamente cât mai mari de creștere pentru acesta. Desigur, acest tip de acțiuni, cu randament superior, prezintă riscuri care sunt transferate către fond. De exemplu, un fond dezvoltat pe baza unui portofoliu cu acțiuni emise de companii din tehnologii. Aceste companii sunt recunoscut pentru faptul că istoric au avut rate de creștere peste media pieței. De exemplu, companiile din FANG și FAANG au crescut mult mai bine ca piața.

Fond de acțiuni activ
Equity icons created by GOWI – Flaticon

Fondul de acțiuni activ oferă randamente mai mari decât cel pasiv, doar că acestea vin însoțite de riscuri pe măsură.