Fond de acțiuni pasiv

Fondul de acțiuni pasiv (Passive equity fund) este un vehicul financiar de investiții al cărui administrator plasează banii în acțiuni conform unui index bursier relevant. Pe piața românească, un manager de fond de acțiuni pasiv ar constitui un portofoliu care respectă structura indicatorului BET. Acest tip de fonduri sunt mai puțin riscante comparativ cu cele active, dar au randamente mai scăzute. Indicatorul bursier este format pe baza pieței totale sau a unei industrii, fapt care îi limitează potențialul de creștere. Randamentele de creștere le vor urma pe cele ale pieței sau industriei. Investitorii în astfel de fonduri vor obține câștiguri mai mici, dar mai sigure.

fond de acțiuni pasiv
Equity icons created by Freepik – Flaticon