Fiabilitate în producție

Prin fiabilitate în producție (Production reliability) înțelegem optimizarea proceselor tehnice și a modului de utilizare a echipamentelor tehnice, cu scopul de a maximiza rezultatele și a reduce pierderile, în condițiile constrângerilor impuse de resursele date.  În mod ideal, companiile ar trebui să utilizeze echipamente eficiente care să genereze un număr minimal de rebuturi. De asemenea, acestea ar trebui să gândească utilizarea resurselor astfel încât să limiteze cantitatea de deșeuri generată. De exemplu, firmele care utilizează materiale prefabricate ar trebui să găsească distribuția optimă pentru aplicarea tiparelor. O firmă de confecții ar putea așeza tiparele de haine în așa fel încât să maximizeze utilizarea voalurilor de material.

fiabilitate în producție
Fashion design icons created by Freepik – Flaticon

În acest caz, termenul este utilizat cu un alt sens față de al fiabilității produselor.