Fond de hedging

Un fond de hedging (Hedge funds) sau fondul speculativ este un vehicul financiar alternativ care utilizează capitalul disponibil, pus la comun de investitori, pentru a obține randamente active, pe piețele interne sau externe. Administratorii fondului utilizează strategii variate și realizează investiții complexe, inclusiv în instrumente derivate listate sau nelistate, pentru a maximiza randamentele. Un avantaj important al fondurilor de hedging este faptul că acestea nu sunt la fel de reglementate ca cele mutuale. Fondul acoperă riscurile investitorilor prin strategii alternative de investiții. Astfel, prin diversificarea activelor se obține o acoperire superioară împotriva riscurilor. De exemplu, lipsa de performanță a unei acțiuni nu va afecta semnificativ valoarea portofoliului.

fond de hedging
Umbrela icons created by Paul J. – Flaticon