Fond de investiții

Un fond de investiții (Investment fund) reprezintă un vehicul financiar, constituit cu capital pus la comun de mai mulți investitori. Investitorii controlează fondul de investiții prin acțiunile emise de acesta, distribuite proporțional cu contribuția lor la capital vehiculului. Fondurile de investiții acționează ca agenți pe piață, achiziționând titluri de valoare de tipul acțiunilor, obligațiunilor etc. și administrându-le profesionist, prin management specializat. Concentrarea capitalului și tranzacțiile mai mari ca ale investitorilor individual permit obținerea unor importante economii de scară, prin negociere de comisioane mai avantajoase. Variantele frecvent întâlnite ale unui fond de investiții sunt:

fond de investiții
Fund icons created by Uniconlabs – Flaticon