Formarea brută de capital fix

Formarea brută de capital fix (Gross Fixed Capital Formation) se referă la investițiile în active fixe dintr-o țară. FBCF cuprinde totalul investițiilor în active fixe ale gospodăriilor, producătorilor și guvernului. Acesta se exprimă pentru o perioadă determinată de timp, de obicei un an. FBCF este procesul intern din întreprinderi prin care se realizează creșterea capitalului fix. Majorarea stocului de capital fix se realizează cu fonduri din venituri directe, cu investiții externe sau din împrumuturi, deci venituri viitoare. FBCF este partea din PIB care ne arată ce procent din valoarea adăugată dintr-o economie este investită și nu consumată.  Indicatorul este brut pentru că nu este ajustat cu deprecierea (consumul) de capital fix.

formarea brută de capital fix
Capital-venture icons created by Icongeek26 – Flaticon