Funcția de economisire

Funcția de economisire (Saving function) este relația matematică dintre economii și venituri a gospodăriilor. Economiile sunt părțile din venituri care nu sunt consumate. Practic, funcția de economisire leagă nivelul economiilor de nivelul venitului. Această funcție reprezintă dorința gospodăriilor de a economisi începând cu un anumit nivel de venit. Astfel, economisirea (S) este o funcție (f) a venitului (Y). Simbolic funcția se scrie S = f (Y).

În teoria economică această funcție este reprezentată grafic cu venitul pe axa orizontală și cu economiile pe cea verticală. Practic, această funcție surprinde rata de economisire la diferite niveluri ale venitului.

Funcția de economisire
Sursa: Inițiativa Privată

În graficul de mai sus avem reprezentată o curbă a economisirii. În primă fază, această curbă este negativă. O persoană care se lansează în carieră va avea venituri mai scăzute decât cheltuielile sale. De exemplu, un individ se va muta într-un alt oraș pentru un loc de muncă și la început va avea cheltuieli cu instalarea acolo. Astfel, el va trebui să plătească o garanție pentru apartamentul închiriat și să-l doteze minimal. Pentru a reuși să acopere aceste cheltuieli el va apela la economii din trecut sau la împrumuturi, deci va realiza dezeconomii. Ulterior, pe măsură ce venitul său va crește, individul va începe să economisească. Rata de economisire va crește pe măsură ce venitul se majorează.