Fuziune mixtă de tip conglomerat

Fuziunea mixtă de tip conglomerat (Mixed conglomerate merger) reprezintă procesul de integrare într-o singură entitate a două sau mai multe firme, din industrii diferite. De obicei, printr-o fuziune mixtă de tip conglomerat nu se pot obține economii de scară semnificative. Există doar posibilitatea obținerii unor reduceri parțiale a costurilor administrative și creșterea puterii de negociere cu furnizorii. De exemplu, o firmă mai mare ar putea să obțină costuri de aprovizionare mai avantajoase. Cât timp firmele integrate utilizează tehnologii care sunt radical diferite, scopurile fuziunii trebuie căutate în altă parte. De exemplu, prin formarea conglomeratului  este posibil ca firmele să urmărească  mărirea gamei de produse sau extinderea pieței.

fuziune mixtă de tip conglomerat
Acquisition icons created by noomtah – Flaticon