Gaj fără deposedare (Possessory pledge)

Un gaj fără deposedare (Possessory pledge) presupune ca bunurile mobile, cu care debitorul garantează rambursarea împrumutului, să rămână în custodia acestuia în perioada de valabilitate a creditului. Acestea urmează să fie executate doar în cazul în care creditul nu este rambursat. Acest tip de gaj avantajează debitorul pentru că îi permite să-și folosească capacitățile tehnice de producție. Utilizarea echipamentelor îi permite debitorului să-și continue activitatea și să obțină un maximum de venituri pentru stingerea datoriei.