Gaj (Pledge)

Gajul (Pledge) este un bun mobil pus de un debitor la dispoziția unui creditor drept garanție pentru un împrumut. Contractul de gaj este valabil până la rambursarea creditului. În cazul în care datoria nu este stinsă la termenul stabilit creditorul se poate îndrepta spre executarea silită a debitorului. În România contractul de gaj este reglementat în cadrul codului civil. Gajul poate fi cu deposedare sau fără deposedare.