Gir de mandat (Endorsement by power of attorney)

Girul de mandat (Endorsement by power of attorney) este instrumentul negociabil în care girantul și persoana mandatată sunt înscriși pe titlu. În principiu, într-un gir de mandat, girantul nu mai poate transmite cambia altei persoane. Acest tip de gir este mai puțin flexibil ca alte forme ale instrumentului negociabil. Instrumentul este preferat de părți care au operațiuni recurente și știu că girul este necesar doar pe termen scurt.