Giratar

Un giratar (Endorsees) este persoana în favoarea căreia se girează un titlu de credit, adesea o cambie, în favoarea unui girant. Girarea se realizează prin semnarea unui instrument negociabil. Acceptarea de către giratar a instrumentului negociabil este esențial pentru flexibilizarea și fluidizarea relațiilor comerciale. Agrearea instrumentului permite continuarea relației comerciale, chiar și în lipsa de moment a numerarului. Practic, printr-o cambie sau alt instrument negociabil, girantul își demonstrează solvabilitatea. În ultimă instanță, acesta are cu ce să-și stingă datoria. În aceste condiții, este mai probabil ca giratarul poate să-și continue relația comercială cu girantul.

giratar
Endorsement icons created by inipagistudio – Flaticon