Grup de lobby (Lobby group)

Un grup de lobby (Lobby group) reprezintă asocierea de oameni cu idei asemănătoare, formată pentru influențarea unei structuri de autoritate. „To lobby” se traduce în română prin „a influența”. În țările încearcă să obțină schimbări legislative. În principiu, un grup de lobby va încerca să influențeze adoptarea sau modificarea anumitor acte legislative.