Hedging valutar (Currency hedging)

Hedgingul valutar (Currency hedging) constă în utilizarea de instrumente financiare, de tipul contractelor derivate, pentru a administra (disipa) riscurile financiare. Procedura de hedging valutar implică utilizarea mai multor instrumente financiare pentru a amortiza pierderile potențiale. Strategia presupune investiția într-un portofoliu de contracte derivate, pentru a reduce riscurile moneda să-și piardă puterea de cumpărare.