Hidrogen gri (Grey hydrogen)

Prin hidrogen gri (Grey hydrogen) înțelegem, din punct de vedere economic, o resursă obținută prin utilizarea de resurse fosile neregenerabile, în special gaze naturale. Chiar dacă această modalitate de producere a hidrogenului este mai puțin poluantă decât cea a hidrogenului maro, costurile de mediu sunt excesive și împiedică adoptarea resursei pe scară largă.