Hidrogen maro (Brown hydrogen)

Hidrogenul maro (Brown hydrogen) este, din punct de vedere economic, resursă obținută într-un proces industrial care presupune gazificarea cărbunelui superior. Chiar dacă hidrogenul este o resursă curată, obținerea sa prin procedee atât de poluante îi anulează avantajele. Practic, utilizarea de hidrogen maro presupune mutarea poluării în amonte.