Hidrogen maro

Hidrogenul maro (Brown hydrogen) este, din punct de vedere economic, resursă obținută într-un proces industrial care presupune gazificarea cărbunelui superior. Chiar dacă hidrogenul este o resursă curată, obținerea sa prin procedee atât de poluante îi anulează avantajele. Practic, utilizarea de hidrogen maro presupune mutarea poluării în amonte. Utilizatorii finali trăiesc cu impresia că au un consum curat, dar acesta este posibil doar prin poluarea asociată arderii cărbunilor superiori.

hidrogen maro
Hydrogen icons created by Backwoods – Flaticon

Acest tip de hidrogen este mai puțin poluant decât cel negru. Cu toate că este mai puțin poluant, hidrogenul maro nu este o soluție la problema încălzirii globale.