Ieșiri (Outputs)

Prin ieșiri (Outputs), într-un sistem economic, ne referim la cantitățile dintr-un bun sau serviciu produse într-o perioadă de timp. Mai precis, este vorba de rezultatele generate,  într-o perioadă de timp dată, de către o persoană, un echipament tehnic, o firmă sau o industrie.

Desigur, nu putem încadra ca ieșiri toate rezultatele unei activități economice. De exemplu, în cadrul unei serii de produse realizate de către un echipament, vor exista și rebuturi. Cu acesstea din urmă nu se va ieși pe piață și, eventual, vor fi înregistrate ca atare și casate.