Impozit pe venit

Prin impozit pe venit (Income Tax) înțelegem contribuțiea obligatorie, impusă de către autoritățile statului pe câștigurile persoanelor fizice. Cota impozitului este de 10% și se aplică pe veniturile persoanelor fizice. Din suma colectată o parte este direcționată direct către bugetul local și cel județean și diferența către cel de stat.

În România, impozitul pe venit este taxa aplicată în special pe salarii, mai exact pe partea din salariul brut (65%) care rămâne după prelevarea celor 35% reprezentați de CASS (Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate) și CAS (Contribuția de Asigurări Sociale). Cu alte cuvinte, doar 6,5%(10%*65%) din salariul brut este impozit pe venit. Ministerul de Finanțe consideră că există 18 tipuri de venituri ale persoanelor fizice care pot fi impozitate. Chiar dacă vorbim frecvent despre o cotă unică de 10%, aceasta diferă pentru unele tipuri de venituri. În funcție de modul de aplicare a cotelor asupra venitului impozitul poate fi progresiv, proporțional și regresiv.

Impozitul pe venit se aplică asupra unui venit impozabil. O formulă după care se poate calcula este următoarea.

Iv = 10% * Vi

unde,

  • Iv – impozit pe venit;
  • Vi – venit impozabil.

De exemplu, să presupunem că un individ are un venit impozabil de 5000 de lei. În acest caz, avem:

Iv = 10% * 5000 lei

Iv = 500 lei