Impozit Pigovian (Pigovian tax)

Un impozit Pigovian (Pigovian tax) este o taxă impusă activităților individuale, afacerilor și proceselor de producție industrială care generează efecte secundare negative în societate. Prin acest tip de impozitare se urmărește responsabilizarea celor care produc externalități negative care afectează întreaga societate. Chiar dacă principiile aflate la baza impozitului Pigovian sunt corecte, în practică este extrem de dificilă estimarea costului externalităților negative. Acest fapt generează dificultăți în implementare. Un exemplu clasic de taxă de tip Pigovian este cel al suprataxării ambalajelor pentru a finanța colectarea lor ulterioară.