Împrumut Zombi

Un împrumut zombi (Zombie Loan) este un concept utilizat în lumea finanțelor pentru a desemna un credit neperformant sau o datorie nerecuperabilă. Altfel spus, acesta este un credit pentru care debitorul a încetat să-și achite ratele. Împrumuturile de acest tip sunt considerate zombi pentru că sunt „moarte” și irecuperabile. De obicei, creditorii nu își pot recupera sumele acordate ca împrumuturi.

împrumut zombi
Spooky icons created by rimsha-ibrar – Flaticon

Sănătatea financiară a unei bănci comerciale poate fi evaluată prin prisma ponderii creditelor Zombi în totalul portofoliului. Cu cât o bancă are mai multe credite Zombi, cu atât este mai vulnerabilă la șocurile economice. Practic, aceste împrumuturi blochează capitalul băncilor. Băncile trebuie să acționeze pentru a-și restructura datoriile zombi și a le reduce ponderea.