Proces minim viabil

Un proces minim viabil (Minimum Viable Process – MVP) este versiunea minimală a unui proces care este capabilă să genereze valoare pentru utilizatori. Conceptul se aseamănă cu cel de produs minim viabil, pentru că urmărește validarea componentelor de bază ale procesului. De asemenea, se urmărește verificarea procesului cu un consum minimal de resurse. Pentru a putea reduce un proces la minimum, trebuie să:

  • identificăm activitățile de bază;
  • să simplificăm cât mai mult posibil fluxul de lucru prin eliminarea pașilor inutili sau redundanți;
  • să reducem cât mai mult posibil resursele utilizate în cadrul fluxului;
  • testăm și validăm fluxul simplificat;
  • pe baza rezultatelor testării să rafinăm fluxul.
Proces minim viabil
Process icons created by Becris – Flaticon