Încasarea medie (Average Income)

Încasarea Medie (Average Income) reprezintă suma medie încasată de o persoană juridică, din vânzarea de produse și servicii. Într-un model economic simplificat, încasarea medie este egală cu prețul de vânzare. În realitate, o firmă vinde o varietate de produse sau servicii, în cantități diferite și la prețuri diferite, ceea ce face ca încasarea medie să nu fie egală cu prețul de vânzare. Pentru calculul Încasării Medii se poate folosi o formulă de tipul următor.

încasarea medie

Să luăm ca exemplu o firmă care vinde 100 de produse X la un preț de 10 u.m., 200 de produse Y la un preț de 5 u.m. și 350 de produse Z la un preț de 2 u.m. Înlocuim datele în formulă.

ÎM = (Px * qx + Py * qy + Pz * qz)/(qx +qy +qz)

ÎM = (10*100 +200*5+350*2)/(100+200+350)

ÎM = (1000+1000+700)/650

ÎM = 2700/650 = 4,15 u.m./produs